четвъртък, 13 август 2020 г.

Sheltering relationships (Oasis in the desert)

Sheltering relationships

with Saints

Vaisnavas, the Devotees of the Lord

 Oasis in a desert


The cool water in the Oasis

and the chilling shade of sheltering relationships

in the middle of the desert

of material existence, full of anxiety.


The sheltering relationships with Vaisnavas are an Oasis in the desert!

понеделник, 11 ноември 2019 г.

В светлината на нощта

Какво ли приключение предстои,
в живот - предначертан да бъде приКЛЮЧение,
който да отключи всички заключени врати
и пътя към края на безкрая и на Бога Личността...

Твоята Милост... Милостта
е като светлината в нощта,
светъл лъч през заключената врата,
в търсене на ключ към моето сърце...

сряда, 5 юни 2019 г.

Благотворителна изложба: Светите Места на Индия: Майапур, Джаганнатха Пури, Вриндавана, Джайпур, РишикешБлаготворителни изложби и презентации на тема: "Светите Места на Индия: Майапур, Джаганнатха Пури, Вриндавана, Джайпур, Ришикеш" за подпомагане на две детски училища във Вриндавана:

Sandipani Muni school: http://centers.iskcondesiretree.com/vrindavana-india/ 
Vrajbalika school: https://www.facebook.com/Vrajbalika-1805708172837130/


Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София, Декември, 2018

Клуб на Пътешественика, гр. София, Декември, 2018

 Къщата на София, Февруари и Април, 2019
"Морско Казино", гр. Варна и гр. Бургас, Август и Октомври, 2020


вторник, 4 юни 2019 г.

Светите Места на Индия по БНР: Майапур, Джаганнатха Пури, Вриндавана, Джайпур, Ришикеш


Участие по темата за Светите Места в Индия в предаването "Покана за пътуване" с Магдалена Гигова по Българско Национално Радио, програма "Христо Ботев":


Първа част на тема "Майапур" (от 25:30 минута от записа в долната част на публикацията): http://bnr.bg/play/post/101113937

Втора част на тема: Джаганнатха Пури и Вриндавана  (от 25:35 минута от записа в долната част на публикацията): http://bnr.bg/hristobotev/post/101116673

Трета част на тема: Джайпур и Ришикеш  (от 20:05 минута от записа в долната част на публикацията): http://bnr.bg/hristobotev/post/101122609
 

четвъртък, 23 май 2019 г.

Майапур в моето сърце!Майапур в моето сърце...

Щастието по време на първото ни пътуване до Майапур през пролетта на 2017 г. се появи е сърцето ми в последните дни на престой в Святото Място - едно от най-святите места на земята и както е предречено от ваишнава светеца Бхактивинода Тхакура: духовен център и град, който ще процъфрява с всеки изминал ден.Слушах за славата на Майапур още преди много години - от баща ми научих, че е духовен център, който е много скрит и за дълъг период от време дори не е бил отбелязан на картата. В действителност, джунглите са скривали за дълго местата за поклонение, свързани с личността на Шри Чайтаня - светецът от средновековието, почитан и като „златният аватар” на Бога.

Постепенно срещах личности, които ми разказваха за Майапур и разбрах, че Майапур наистина съществува и на земята има други хора, които са чували за съществуването му. Живеейки в Германия, желанието за пътуване се пробуди и поканата не закъсня.


Щастието, че съм в страната, за която от години мечтая, ме отнесе в сън в таксито по пътя от Калкута до Майапур и отваряйки очи, видях облаците обагрени в топли цветове, разстилащи се над величествената конструкция на куполите на Храма на Ведическия Планетариум. Един от най-големите храмове в света и перла в короната на ИСКОН Майапур - храм, в който стотици хиляди, вероятно дори и милиони вбъдеще, ще следват практиката на киртан, оставена на света от Шри Чайтаня Махапрабху преди повече от 500 години. Киртан - съвместното възпяване на мантри, съставени от Святите Имена на Бога - е практика, достъпна за всеки, без значение от пол, възраст, етнос, социална и духовна принадлежност - практика, оставена от светците и Бога като единствения бърз път към себереализация в желязната епоха наречена Кали Юга, в която живеем. Практика, която е сърцето на Бхакти Йога - йогата на любовта и предаността - и метод да разтопим желязните си сърца в златото на Любовта. Любов към Личността на Бога, намиращ се и във всичките ни сърца. Злато!


Сутрешна разходка с молитва на уста и броеница в ръка, сред всички ваишнави, населяващи Святото Място - монасите облечени в шафран, движещи се на малки групи; семейните с деца, живеещи в хармонични взаимоотношения; санниасите - светците напълно отречени от света, носещи единственото си "притежание" - "данда", съставена от три бамбукони пръта, символизиращи, че личността е отдала своите тяло, ум и думи единствено във възхвала на Бога...  дърветата дори, и мравките и мушиците, които тук също са чисти души и преродени светци.


Злато! Изгревът на яркия златен диск, подаващ се над небосклона, под съпровода на феерия от песни на птици, удари на храмови звънци и камбанки и радостните напеви на мантри в ранните зори. Молитвени флагчета украсяват храмовете, в чиито градини цъфтят прелестни цветя, а в езерата се издигат многоцветни чисти лотоси над мътните води, досущ като светци, оставащи неповлияни от света и тленността, макар намиращи се в временни тела. Казва се, че душата на светците е кокосов орех, напълно отделен от външната, телесна обвивка, макар и в нея... Изгревът обагря флагчетата в злато, обагря в злато и нашите сърца...

 
Златният Аватар - инкарнация на Върховната Божествена Личност - Шри Чайтаня Махапрабху играе ролята на съвършен преданоотдаден на Бога, Ваишнава - Бхакти-Йоги, слуга на Личността на Бога наричана Кришна, Всепривличащият или Вишну, Всевишният. Появява се в Майапур, Навадвип и се прочува като учен и светец още в ранна детска възраст и прекарва втората половина от своя живот между 24 и 48 години в град Джаганнатха Пури в живот в пълно отречение - в роля на монах "санниаси", потопен изцяло в духовна практика и изгубил напълно връзка с фалша на светските дела. Шри Чайтаня танцува в екстаз, възпявайки величието на Бога чрез Харе Кришна Маха Мантра: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе (букв. превод: "О, енергия на Бога, о Върховна Божествена Личност, моля ви ангажирайте ме в служене с любов и преданост") под въпровода като мелодични киртани с танцьори, певци и музиканти свирещи на различни традиционни инструменти като напр. каратали, мриданги, хармониуми, гонгове. Оставя заедно с практиката на киртана и красива поема в осемстишие - молитва и наставление за съвършенство в живота, озаглавена Шри Шикшастакам (букв. превод: „Наставление в 8 стиха”), която е пресъздадена в красиво изпълнение дори от хор „Космическите Гласове на България” с диригент г-жа Ваня Монева.


По коритото на Майка Ганг пътуват лодки, натоварени с деца, крави, колела, кокосови орехи и багажи от най-разнообразен тип. Поклонниците се потапят в златните води, считани от писанията за святи и пречистващи от всички грехове. И наистина след едно къпане чувах падащите наблизо гръмотевици и почувствах чистотата, без страх от бурята, сгромолясваща се до нас - без капка страх от смъртта, ако загина в чистота.


Следват обиколките на Святите Места и храмове, в които са запечатани истории на светци - храмови олтари, декорирани с гирлянди от цветя и плодове и сърца, които носят чистота, смирение и приемане, че всичко принадлежи на Бога и всичко благоприятно, което идва само при теб, е нужно да се използва в служене на Бога. Прост живот с възвишени ценности.
След обиколката отново се завръщам в комплекса, построен по сладката и милостива воля на Шрила Бхактиведанта Прабхупада - духовният учител, донесъл учението на Бог Чайтаня в западните страни по предсказание на самия Чайтаня и по молба на своя духовен учител - Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, учителят наричан "лъв", който основал 64 храма и е син на светеца Бхактивинода Тхакур. Зоната е територия на брега на Ганг, близо до джунглите, с красиви градини пълни с лотосови цветя, пъстри магазинчета и стотици щастливи лица. Чистотата, която се носи от монасите брахмачари дали обет за целебат, духовните учители и санниаси, чиито сърца са храм, храмовите киртани и обожание, хармонията в зоната на семейните, изпълнена с детски площадки сред палмите, с алеи, градини и спокойствие за израстващите деца и тяхните родители. Академията за духовно обучение, детското традиционни училища и кухни с безброй невероятно вкусни ястия допълват широката палитра от цветове в Майапур.
Взаимоотношенията на чистота, служене, даване и приемане, в които Богът е поставен в центъра. Да търсиш да виждаш истинската духовна природа в другите и да даваш в грижа, без да очакваш... да чувстваш подкрепата на някой, който вижда истинската ти природа, вижда много повече в теб, отколкото всеки друг би търсил, а самият ти никога и не би открил... и ти дава опора отвъд и въпреки твоите несъвършенства... любов в действие... life as a love in action!


Моят домакин преди две години ме попита, защо не остана тук - ще си продам столичния дом и ще се пренеса в духовния свят... от една страна съжалявам, но от друга знам, че едва ли наистина оценявам колко свято място е Майапур и може би за мен е по-добре да се опитвам да го помня, запечатано в своето сърце и да споделям със света видяното и чутото. И тогава раздялата ще носи още по-силна привързаност...

О, Майапур, запечатан в моето сърце, моля те остани и винаги свети като ярко слънце в моето отдаващо се сърце, когато изпадам в забрава за теб и прости ми... моля те, разкрий ми един прекрасен ден още от твоята невидима красота и дано сърцето ми отново се отвори и почувства твоята красота!

О, Майапур - ти, който си вечен - и си състояние в сърцето и съзнанието, състояние на безкористно служене и любов... нека пъстрият изгрев сред молитвените флагове остане завинаги запечатан в моето сърце!

О, Майапур, нека твоето злато винаги да ми напомня за златния Чайтаня и нека Неговото настроение на Чиста Любов към Бога и безкористно даване да потопи и моето сърце в Златото на Любовта и вечният свят Свят, в който всяка стъпка е танц, а всяка дума - песен...

Майапур, Март 2019
Светите Места на Индия по БНР: Майапур, Джаганнатха Пури, Вриндавана, Джайпур, Ришикеш: vesel-in.blogspot.com/2019/06/blog-post.html

Благотворителна изложба: Светите Места на Индия: Майапур, Джаганнатха Пури, Вриндавана, Джайпур, Ришикеш: vesel-in.blogspot.com/2019/06/blog-post_5.html

Майапур, 2017: https://www.flickr.com/photos/72736039@N07/albums/72157683117086692 

Свещената Индия, 2018: https://www.flickr.com/photos/72736039@N07/albums/72157709268318916

Свещената Индия, 2019: https://www.flickr.com/photos/72736039@N07/albums/72157709268318916 

The Queen of Vrindavan (2019)The Queen of Vrindavan (2019)

Back on the search
of what is lost and has to be found
a heart that turned into stone
has to melt again in Gold...

Passing by the fields
full of high-rise wheat and flowers
the dusty paths with lying buffalos
and trees with flying peacocks...

Invitation by the Vraj residents
to pass through their flower gardens
a bike with a text "Spirit of freedom"
and a view towards Yamuna...

A fine soft dark sandy dust
glittering like gold
reflection of the sunrays
dancing in Yamuna and on the dust...

Reaching the bank of Yamuna
and the Holy waters
steping in the muddy clay
to put few water drops on the head...

Entering the city of Vrindavana
the camera is memorizing the children faces
and their deep laughter
at the stranger who lost his mind
in the forests of Vrindavana
where every bird and flower
glorifies the Queen of Vrindavan
by gently singing "Radhe, Radhe"...

When will my heart be open for the beauty of Vrindavana?

March, 2019
The Queen of Vrindavan (2018)

Meditating on Yamuna
started walking from the dusty fields
close to the concrete buildings
around our small asram house
passing by the dirty water canals
due to contemporary consumerism
longing to touch Yamuna`s waters
and heal my health and heart...

A green labyrinth of high grass fields
divided by small sandy pathways
A man close to a water pump
pointing the direction towards the river...

A straw house with a peacock on top
in front of a garden full of peacocks
flying from one tree branch to another...
Buffalos and cows sitting on the road...

Birds singing from the branches
of lonely trees
standing as shelters
in the endless fields...

Vraja residents gathering flowers
with small, colorful, fragile leaves
from such a beautiful green gardens
under the sight of the sunset...

Two young boys waving and laughing
while shouting "Haribol" at me...
Only the thorns in the dusty dancing feet
indicating this is still a material world...

My time is over and Yamuna remains far
but the desire to touch the Holy waters
may one day bring me, the foreigner
closer to the mood of Vrindavan...

The golden sun melting
in the blue clouds...
The golden Radha
and the blue Krishna...

Hearing birds singing
the Name of the queen of Vrindavan
"Radhe-Radhe"
Such an inner peace and happiness!

March, 2018

четвъртък, 18 април 2019 г.

Лотосови очи

Лотосови очи

Светят две небесни тела,
и разсейват мрака със светлина,
свети небесната снага
с очи от слънце и луна.


Даряват света
със светлина и топлина,
недокоснати от мрак остават
като цъфнал лотус над вода.

Чист лотосов цвят
е и твоят лик тъмнолик,
венец са твоите лотусови очи
на тялото ти отвъд видимия свят.

Кога ще се огледат Твоите очи
като огледало в очите на всички души?!

Когато очите ми
отворят се за твоите
Лотосови Очи...